Ιούνης στην Ελευθεριακή Λέσχη Βόλου

https://libatheneonvolos.home.blog

Advertisements

Έναρξη λειτουργίας Ελευθεριακής Λέσχης Βόλου

Η Ελευθεριακή Λέσχη Βόλου (Libertarian Atheneon of Volos) αποτελεί ένα συλλογικό εγχείρημα. Η ίδρυσή της είναι το επιστέγασμα πολύμηνης ανταλλαγής σκέψεων και προβληματισμών, αναφορικά με την αναγκαιότητα δημιουργίας στην πόλη του Βόλου, ενός κοινωνικού χώρου που θα προάγει τις ελευθεριακές αξίες και θα αποτελεί πόλο έλξης και συμμετοχής για τις ριζοσπαστικοποιημένες συνειδήσεις, που αντιλαμβάνονται ως στρατηγικής σημασίας τα προτάγματα της αυτοοργάνωσης, της ισότητας, της ελευθερίας και της αλληλεγγύης, με την ουσιαστική τους εφαρμογή και όχι με πελατειακού τύπου προσχηματική τους επίκληση. Μέσα από αυτή την συλλογική διαδικασία σχηματοποιήθηκε η ιδρυτική συνέλευση των ατόμων που αποτελούν και τη σημερινή διαχειριστική συνέλευση της Ελευθεριακής Λέσχης Βόλου. Αναγνωρίστηκε ότι αποτελεί μονόδρομο μέσα στη δυστοπική συγκυρία, η οργανωμένη λειτουργία ενός χώρου που θα προάγει με τις εκδηλώσεις, δράσεις και δημόσιες πρωτοβουλίες, τις αντικυριαρχικές και αντιπατριαρχικές αξίες. Αποφασίστηκε ομόφωνα ο χώρος να διαμορφωθεί και να λειτουργήσει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε απόπειρα έκπτωσής του είτε σε εναλλακτικό διασκεδαστήριο, είτε σε χώρο ναρκισσιστικής αυτοεπιβεβαίωσης μικροηγεμονισμών. Η λειτουργία της Λέσχης καθορίζεται αποκλειστικά από την διαχειριστική της συνέλευση, η οποία έχει και την απόλυτη ευθύνη περιφρούρησης του χώρου, ανεξάρτητα από την παρουσία και συνλειτουργία φιλοξενούμενων ομάδων και συλλογικών εγχειρημάτων. Η αντιϊεραρχική λειτουργία της Διαχειριστικής Συνέλευσης διέπεται από ελευθεριακό πλαίσιο αξιών με θεσπισμένους κανόνες και διαδικασίες επίλυσης ζητημάτων, με σκοπό την προαγωγή του συλλογικού πνεύματος, τον αλληλοσεβασμό, την αλληλεγγύη και την αποφυγή ανάπτυξης και καλλιέργειας κυριαρχικών και πατριαρχικών στάσεων και συμπεριφορών.

Ως αποτέλεσμα αυτής της αξιακής μας επιλογής, αποφασίσαμε ότι τόσο στο χώρο της Λέσχης όσο και στις όποιες δημόσιες εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν στο μέλλον, είναι ανεπιθύμητα εκείνα τα άτομα, που είτε ως αυτόνομες οντότητες είτε ως μέλη συλλογικοτήτων, ομάδων, συνελεύσεων, οργανώσεων και κομμάτων στηρίζουν αντιλήψεις, πρακτικές και συμπεριφορές που αντίκεινται στο πλαίσιο λειτουργίας της Λέσχης. Με βάση αυτή την συλλογική συμφωνία, αποφασίσαμε ομόφωνα, ότι ο χώρος και η λειτουργία της Λέσχης θα περιφρουρείται έναντι οποιασδήποτε συνειδητής ή ασυνείδητης προσπάθειας παραβίασης του κοινά συμφωνημένου αυτού αξιακού πλαισίου, δηλαδή οποιασδήποτε προσπάθειας, προπαγάνδισης ή/και επιβολής, κυριαρχικών ιδεολογιών, εθνικιστικών, ρατσιστικών, πατριαρχικών θεωρήσεων και πρακτικών. Αρμόδιο όργανο για την εφαρμογή αυτών των αποφάσεων λειτουργίας της είναι αποκλειστικά η ολομέλεια της διαχειριστικής συνέλευσης και οι εκάστοτε ομάδες περιφρούρησης που αυτή ορίζει.

Στην Ελευθεριακή Λέσχη Βόλου λειτουργεί ελευθεριακή βιβλιοθήκη και χώρος αναγνωστηρίου. Οι μελλοντικές της δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν εκδηλώσεις λόγου, προβολές καθώς και εκθέσεις ελευθεριακού βιβλίου κ.α. Το πρόγραμμα λειτουργίας θα δημοσιοποιείται στο blog της Λέσχης και στα μέσα ενημέρωσης που επιλέγει να χρησιμοποιεί.

Κάθε καταιγίδα ξεκινάει με μια σταγόνα…

14 Ιούνη 2019

Διαχειριστική Συνέλευση της Ελευθεριακής Λέσχης Βόλου

Opening of Libertarian Atheneon of Volos

The Libertarian Atheneon of Volos is a collective venture. Its foundation is the culmination of a long-term exchange of thoughts and reflections on the necessity of creating a social space in the city of Volos, a social space that will promote libertarian values ​​and will be a pole of attraction and participation for those radically conscious, all those who perceive the projects of self-organisation, equality, freedom and solidarity, as strategic points and by virtue of their substantive implementation, and not by their client-based pretext.

Through this collective process the founding assembly was formed by people who constitute the current management assembly of the Libertarian Atheneon of Volos.

It was recognised as a one-way path within the dystopian conjuncture, the organised function of a social space that by events, actions and public initiatives, will promote antiauthoritarian and antipatriarchal values.

It was unanimously decided that the space should be shaped and functioned in such a way in order to avoid any attempt to be either an alternative amusement area or a space of ​​narcissistic self-confirmation of micro-hegemonies.

The function of the Atheneon is determined solely by its Management Assembly, which has the absolute responsibility to safeguard the space, regardless of the presence and collaboration of hosted collectives and other similar projects. The anti-hierarchical function of the Management Assembly is characterised by a libertarian framework of values ​​with prefigured rules and procedures for resolving issues in order to promote collective spirit, mutual respect, solidarity and avoid the development and cultivation of sovereign and patriarchal attitudes and behavior.

As a result of this choice of values, we decided that both inside the Atheneon and its public events that will be organised in the future, those individuals who either as autonomous entities or as members of collectives, groups, assemblies, organisations and parties support beliefs, practices and behaviors that stand against to Atheneon’s prefigured constitution and operation rules are undesirable.

Based on this collective agreement, we decided unanimously that the space’s premises and activities would be safeguarded against any conscious or unconscious attempt to violate this commonly agreed framework of values, that is, any attempt, propaganda and/or enforcement of sovereign ideologies, nationalistic, racist, patriarchal beliefs and practices.

The only body responsible for the implementation of these decisions is the plenary assembly of the Management Assembly and the respective security groups it appoints.

At the Libertarian Atheneon of Volos a libertarian library and reading room will operate. Future activities will include talkings and discussions, screenings, book-fares, etc.

The program will be made public on the blog of the Atheneon and the media it chooses to use.

Every storm begins with a single drop…

14th of June 2019

Management Assembly of Libertarian Atheneon of Volos

Παρέμβαση για το «δυναμικό» μέλλον που χτίζουν πρυτάνεις και υπουργοί στο Π.Θ.

Το βράδυ της Δευτέρας πραγματοποιήσαμε παρέμβαση με σπρέι στη σχολή Γεωπονικού του Π.Θ., σχετικά με την επικείμενη ημερίδα που διοργανώνεται από τον ενιαίο σύλλογο διδασκόντων και τις πρυτανικές αρχές του Π.Θ. με τίτλο «Το νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Ισχυρό παρόν – Δυναμικό μέλλον» και κεντρικούς ομιλητές τον υπουργό παιδείας Γαβρόγλου και το βουλευτή και τομεάρχη παιδείας της ΝΔ Κέλλα. Η ημερίδα διοργανώνεται για 10 το πρωί της Τρίτης 11 Ιούνη στο αμφιθέατρο της  Γεωπονικής Σχολής στο Φυτόκο (Βόλος) και αφορά την παρουσίαση του «νέου» Π.Θ., των νέων πρυτανικών αρχών και προέδρων τμημάτων αλλά και τον «σχεδιασμό» όλων αυτών για το μέλλον…μας.

Με αυτή την ημερίδα επικυρώνεται – γιορτάζεται, από πρυτάνεις, υπουργούς, καθηγητές, με τον πιο εύστοχο τρόπο η διάλυση της παιδείας, η συγχώνευση των τμημάτων και σχολών, η ανάδειξη των κρατικών πανεπιστημίων σε κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Οι επενδύσεις εταιρειών μέσα στις σχολές σε ερευνητικά και άλλα προγράμματα, οι συνεργασίες με το στρατό και τα προγράμματα σπουδών βάσει των επιταγών του παγκοσμιοποιημένου κεφαλαίου, για τους εκάστοτε φορείς διαχείρισης της κυβερνητικής εξουσίας αποτελούν «έργο» – επίτευγμα. Το «δυναμικό» μέλλον που οραματίζεται ο κάθε Γαβρόγλου για εμάς είναι η υποτίμηση της εκπαιδευτικής αξίας των σπουδών μας, καθώς ταυτόχρονα επικυρώνεται η λειτουργία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ως πηγές κέρδους.

Οι ημερίδες και οι «φιέστες’ τους απευθύνονται σε υπουργούς, πρυτάνεις, καθηγητές και εταιρείες που κάνουν τις σπουδές μας μαγαζί.

Η δική μας δράση και λόγος απευθύνονται στον κόσμο που σπουδάζει, στον κόσμο που επιθυμεί ζωή με αξιοπρέπεια και όχι ζωή σαν ρομποτάκι κουρδισμένο να λειτουργεί προς όφελος αυτών που εξουσιάζουν τις ζωές και το μέλλον μας.

Κανένα «δυναμικό» τους μέλλον δεν είναι το μέλλον που συμφέρει τις ζωές μας.

Καμιά ανοχή σε όσους παίζουν με τις σπουδές και τις ζωές μας.

Χωρίς τίτλο - ΑντίγραφοΧωρίς τίτλο1 - Αντίγραφο

 

Σχετικά με το νέο αγγλόφωνο τμήμα [επί πληρωμή] στην Φιλοσοφική (ΕΚΠΑ)

Από το προσεχές ακαδημαϊκό έτος πρόκειται να λειτουργήσει στην φιλοσοφική σχολή Αθηνών το πρώτο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα που θα παρέχεται επί πληρωμή από δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η οργάνωση του νέου αυτού τμήματος σχεδιάζεται από το Ε.Κ.Π.Α και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας . Σύμφωνα με τις δηλώσεις των δημιουργών του , το «B.A Program in the ArcheologyHistory andLiterature of Ancient Greece», όπως είναι η επίσημη ονομασία του προγράμματος , θα έχει ως αντικείμενο του «ένα από τα ισχυρότερα brand name της χώρας: την αρχαιολογία, την ιστορία και την ελληνική γλώσσα και φιλολογία». Ο κύκλος των σπουδών θα είναι τετραετής και θα απευθύνεται αποκλειστικά σε φοιτητές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δίδακτρα θα φτάνουν τις 8.000 ευρώ ετησίως και δεκτοί στο πρόγραμμα θα γίνονται έως και 100 φοιτητές. Οι υπεύθυνοι του τμήματος πρόκειται να παρουσιάσουν το νέο τους project σε πρεσβείες χωρών όπως η Κίνα, η Ινδία και οι ΗΠΑ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το ζήτημα των ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων έρχεται στο προσκήνιο. Το 2017 ο υπουργός παιδείας Κ. Γαβρόγλου είχε απορρίψει αίτημα της φιλοσοφικής σχολής για ανάλογο τριετές αγγλόφωνο πρόγραμμα, δηλώνοντας στην βουλή πως το αίτημα «δεν είναι σύννομο». Το ίδιο διάστημα, ο τότε πρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ Στ. Ευσταθόπουλος καλούσε τον υπουργό παιδείας «να αφήσει ελεύθερα τα πανεπιστήμια να δημιουργήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα, να επιχειρήσουν με τις καινοτομίες που παράγουν και να φέρουν χορηγούς στα ιδρύματα», εστιάζοντας στις προοπτικές μιας «υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικής βιομηχανίας στην Ελλάδα». Ο υπουργός παιδείας, όπως φαίνεται, ακολούθησε τις συμβουλές του κ. Ευσταθόπουλου δίνοντας το πράσινο φως για την λειτουργία του αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος στην φιλοσοφική από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος

Για εμάς είναι σαφές πως το ελληνικό κράτος ούτε θέλει ούτε μπορεί να χρηματοδοτήσει επαρκώς την αναχρονιστική και ξεφτισμένη τριτοβάθμια εκπαίδευση.  Στόχος του πανεπιστημίου, ως κρατικού θεσμού, είναι πλέον να χρησιμοποιεί ευκαιριακά τις δυνατότητες που του προσφέρονται και να λειτουργεί με όρους κερδοφορίας, είτε οργανώνοντας ερευνητικά προγράμματα που παράγουν την κατάλληλη γνώση και τεχνογνωσία για το ελληνικό κράτος και τις επιχειρήσεις, είτε εκμεταλλευόμενο την απλήρωτη εργασία καi έρευνα των φοιτητών/τριων του, είτε δημιουργώντας νέα επί πληρωμή προπτυχιακά προγράμματα, ώστε να δημιουργηθούν οι προοπτικές μίας «υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικής βιομηχανίας». Το αγγλόφωνο προπτυχιακό τμήμα στην φιλοσοφική εγκαινιάζει την επιβολή διδάκτρων στο προπτυχιακό επίπεδο, μια διαδικασία που ξεκίνησε με τα μεταπτυχιακά και σταδιακά επιχειρείται να εδραιωθεί και στα προπτυχιακά πτυχία. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί κομμάτι συνολικότερων αναδιαρθρώσεων στην εκπαίδευση προς την νεοφιλελεύθερη γραμμή, τις οποίες η απερχόμενη κυβέρνηση Συριζα εφαρμόζει, προετοιμάζοντας το έδαφος για περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το ΕΚΠΑ, πέρα από τα οικονομικά οφέλη που θα έχει από το κόστος φοίτησης του προγράμματος, επιχειρεί πουλώντας κάποιες δόσεις «ελληνικού πολιτισμού» να προβληθεί διεθνώς, ώστε να προσελκύσει χρηματοδοτήσεις πέρα από το εγχώριο επίπεδο. Επιπλέον, οι σαφώς ταξικά προσδιορισμένοι φοιτητές και φοιτήτριες που θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα και θα έχουν ασφαλώς την οικονομική δυνατότητα να καταβάλλουν 32.000 ευρώ για ένα τετραετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών θα έρθουν στην Ελλάδα να ενισχύσουν την ελληνική οικονομία, δηλαδή να συμβάλλουν στην αύξηση των εσόδων των αφεντικών και των ιδιοκτητών , να συμβάλλουν στην κερδοφορία των μαγαζιών εστίασης και στην ενοικίαση περισσότερων διαμερισμάτων σε υψηλότερες τιμές.

Ως αναρχικό στέκι φιλοσοφικής προτάσσουμε την μαχητική αντίσταση στα σχέδια κράτους και κεφαλαίου στην εκπαίδευση και συνολικά. Αγωνιζόμαστε για το μπλοκάρισμα των προωθούμενων ιδιωτικοποιήσεων και την αναχαίτιση κάθε προσπάθειας που επιδιώκει να αναβαθμίσει το πανεπιστήμιο σε επιπρόσθετο πεδίο κερδοφορίας για τα αφεντικά. Αν δεν έχουμε ως φοιτητική κοινότητα αυτή την στιγμή την δυναμική να καταργήσουμε το νέο τμήμα από την αρχή του, τότε επιτάσσεται να το σαμποτάρουμε μέχρι να την αποκτήσουμε. Με παρεμβάσεις, κινητοποιήσεις, διάλυση μαθημάτων. Γιατί τίποτα δεν κατακτήθηκε και δεν θα κατακτηθεί με την ανάθεση, την υπομονή και τις αυταπάτες ότι όλα θα αλλάξουν από μόνα τους ως δια μαγείας. Όλα θα κερδηθούν μέσα από τον αγώνα, μέσα από την συλλογικοποίηση της δράσης μας.

ΑΝΑΡΧΙΚΟ ΣΤΕΚΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ

Οι εισηγήσεις της εκδήλωσης «Εθνικισμός, πατριωτισμός, μιλιταρισμός: τα συνεκτικά εργαλεία του κράτους»

Ακολουθεί η μπροσούρα με την κοινή ανακοίνωση και τις εισηγήσεις της εκδήλωσης «Εθνικισμός, πατριωτισμός, μιλιταρισμός: τα συνεκτικά εργαλεία του κράτους» που συνδιοργανώθηκε από το Ελευθεριακό φοιτητικό σχήμα Ανθός και το Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Φιλοσοφικής και πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Αυτοδιαχειριζόμενου Στεκιού Φιλοσοφικής την Παρασκευή 12 Απρίλη.

https://publizr.com/anthoscollect/mprosoura 

και σε μορφή pdf: μπροσούρα

Κανένα έθνος δεν μας ενώνει. Κανένα σύνορο δεν μας χωρίζει. Κανένα κράτος δεν είναι δικό μας.

Η ψήφος δεν είναι συμμετοχή, αλλά νομιμοποίηση των αστικών θεσμών – Αντιεκλογική παρέμβαση (αφίσα&σπρέι)

Με αφορμή τις επικείμενες φοιτητικές εκλογές πραγματοποιήσαμε αντιεκλογική παρέμβαση σε σχολές και πανεπιστημιακούς χώρους της πόλης του Βόλου  με αφισοκόλληση και σπρέι.

Αυτοί θέλουν ρομποτάκια, οπαδούς και ψηφοφόρους

Εμείς διεκδικούμε το πανεπιστήμιο των αναγκών μας, για να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας.

Πες ΟΧΙ στην ανάθεση και στους εκλογικούς αντιπροσώπους

Αποχή για την αξιοπρέπεια μας

 

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Φασίστες βιαστές είμαστε σε πόλεμο

Όπως παντού, έτσι και στην πόλη που ζούμε και δρούμε, περιστατικά έμφυλης βίας και βιασμών συγκαλύπτονται συστηματικά τόσο από την τοπική κοινωνία όσο και από πολιτικούς χώρους.

Για αυτό το λόγο πραγματοποιήσαμε παρέμβαση με 10άδες στένσιλ σε διάφορα σημεία της πόλης, σχολές, αθλητικούς χώρους, φοιτητικές λέσχες, γειτονιές.

Θεωρούμε ότι φασίστες δεν είναι μόνο οι νεοναζί, αλλά κάθε κυριαρχικό σίχαμα που επιβάλλεται διά της βίας όπως οι βιαστές.

Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε.

Η λήθη που επιδιώκετε δεν πρόκειται να σας ξεπλύνει ποτέ.

Υ.Γ. για κάθε στένσιλ μας που «καλύπτεται» θα ξαναπατιέται. (foto 2)